Tandlossning

Tandlossning

tand2

Tandlossning – Behandling och läkning

Ju tidigare tandlossningen behandlas, desto större är chansen till utläkning. En allvarlig tandlossning kräver mer omfattande behandling, det är alltid en fördel att upptäcka detta i ett tidigare skede.

En frisk tand har en tandköttsficka som är 1 till 4 millimeter djup. Med parodontit ökar fickdjupet. I slutskedet kan det vara över 10 millimeter. Förlusten av fäste kan då nå rotspetsen på tanden, vilket gör den mycket rörlig. Fickorna är oftast också väldigt infekterade.

Inflammerat tandkött

En inflammation i tandköttet kan vara början till tandlossning. Och det är placket som bildas i munnen som är orsaken till tandköttsinflammation (gingivit). Inflammation utan parodontit är enkel att behandla. Förbättrad sin munhygien så läker det oftast ut på ett par veckor. Dock kommer ofta inflammationen tillbaka snabbt om munhygienen försämras. Noggrann rengöring med tandborste, tandtråd eller tandsticka är det bästa sättet att undvika inflammerat tandkött.

Tandsten

Uppkomsten av tandsten skiljer sig från människa till människa och från tand till tand. Det kan också variera genom livet. Slarvar man med  munhygien leder det ofta till att tandsten lättare bildas. Tyvärr så får vissa människor mycket tandsten trots en bra munhygien. En viktig del för all läkning av tandlossningssjukdomar är att tandstenen tas bort. Eftersom du inte kan ta bort tandsten själv är det av stösta vikt att regelbundet besöka en tandläkare eller tandhygienist som kan göra det åt dig.

Behandlingen är nästan smärtfri. Har du däremot djupa tandköttsfickor med inflammation så ger vi alltid lokalbedövning. Denna inflammation läker oftast ut inom några veckor, förutsatt att tandstenen tas bort och att du håller rent i munnen. Tandsten och inflammation kan snabbt komma tillbaka om munhygienen försämras.

Fördjupade fickor

Har dina tandköttsfickor blivit djupare kan tandstenen tränga ner och börja lösa upp benet. Tandsten och plack kan samlas nere i fickan där du inte kommer åt att rengöra. Sakta förstörs tandens fäste.

Behandling måste nu utföras av tandläkare eller tandhygienist. Den går ut på att tandstenen avlägsnas med specialinstrument eller ultraljud. Avgörande för ett lyckat resultat är att patientens munhygien fortsättningsvis är mycket bra.

Tandkött

Ett sjukt tandkött är svullet och har större volym, jämfört med ett friskt som är i biologisk balans. När tandköttet läker efter en allvarlig parodontit kan det dra sig tillbaka något. Detta innebär sällan några problem funktionellt, men det kan medföra blottade tandhalsar och större mellanrum mellan tänder och tandkött.

En lätt inflammation i tandköttet läker vanligtvis ut på en dryg vecka. Förutsättningen är att eventuell tandsten tagits bort och att munnen hålls ren, enligt de instruktioner tandläkaren eller tandhygienisten gett.

Allvarlig parodontit (tandlossning)

Ofta får man inga symptom på parodontit, förutom att tanden känns lös, men risken för infektion, svullnad och varbildning är stor.

För att bromsa, och förhoppningsvis stoppa, sjukdomen behandlas man på liknande sätt som vid en mindre allvarlig tandlossning. Ibland utförs även mindre operationer. Ytterligare ett alternativ är att avlägsna tanden. Vår tandläkare Fadi är mycket duktig på att behandla tandlossning. I vissa mycket svåra fall remitterar vi patienterna vidare till specialister, så kallade parodontologer.