Skalfasad

Skalfasad

3839473_orig[1]

Skalfasad

Skalfasader görs vanligtvis på framtänder och porslinsinlägg görs på tuggtänder. Det föregås alltid av att vår tandläkare Dena  undersöker och röntgar dina tänder skalfasader kallas ibland för porslinsfasader.

Skalfasader
Skalfasader ersätter en skadad eller missfärgad del av emaljen på framsidan av en tand. Görs oftast i porslin, även kallad porslinsfasad, den kan också vara ersättning för en avslagen bit av en tand. Tandläkaren kan också med hjälp av en fasad bredda en framtand för att fylla ut ett mellanrum.

När du ska få en skalfasad börjar tandläkaren med att ta bort eventuell skadad emalj och forma tandytan genom en lätt slipning. Efter avtryck och val av passande färg skapar en tandtekniker fasaden. Efter provning ”klistras” denna fast på tanden. Den nya ytan ska vara så tunn som möjligt.

Porslinsinlägg
Porslinsinlägg eller keramiska inlägg sätts på tänderna som finns längre in i munnen. Porslinsinläggen ersätter ofta ett större kariesskada eller del av en tand med stora och fula fyllningar. När man sätter in ett porslinsinlägget försöker man att likna  en riktig tand, både till färg och till form.

Boka tid hos oss

Varmt välkomna att boka tid för undersökning och säg till när du bokar tiden att du är intresserad av skalfasader eller porslinsinlägg i de flesta fall gör det väldigt stor skillnad.

Boka tid för undersökning
Vi erbjuder skalfasader och porslinsinlägg på våra allmäntandvårdskliniker. Boka en vanlig undersökning och meddela oss vid bokningstillfället att du är intresserad av skalfasader eller porslinsinlägg.