Prislista

Prislista

Prislista

Vi etablerar positionen som den mest respekterade tandvårdsgivaren i Stockholm.

Vi strävar efter rätt och bekvämt behandling, vi har ingen krav på timintäkt och varje patient får 60 minuter besökstid.  För oss är patientens munhälsa det viktiga.

Du som är mellan 21-29 år eller över 75 år får 300 kronor per år att använda till undersökning hos tandläkare. Du som är mellan 30 och 74 år får 150 kronor per år. Detta dras automatiskt från din räkning efter besöket.

Dessutom finns ett högkostnadsskydd för alla. Det innebär att du står för hela beloppet upp till 3 000 kronor. Kostnaden utöver det (upp till 15 000 kronor) betalar du hälften av. Överstiger kostnaden för behandlingen 15 000 kronor betalar du endast 15 % av det överskjutande beloppet. Kostnaden beräknas utifrån statligt fastställda referenspriser. Mellanskillnaden mellan referenspriset och tandläkarens pris betalar du själv.

Vi erbjuda fri parkering.

 Prislista 2018