Laga tänderna

Laga tänderna

Behandling av karies

Ett litet kariesangrepp kan läka av sig självt om förutsättningarna är de rätta. men blir det däremot större måste karies tas bort av en tandläkare och hålet måste lagas.

Den bästa tanden är alltid den olagade. Så därför försöker vi jobba förebyggande med besök hos oss med en individuellt anpassad besöksplan samt att följa de råd som Dena ger vid besöket om vad som är viktigt för just din munhygien.Det förstås viktigt att du sköter dina tänder rätt så att du slipper hål. Med rätt behandling kan början till hål läka ut.

Karies upptäcks vid tandläkarbesöket

Alla hål går ej att se med blotta ögat. Därför använder Dena vår tandläkaren Södertälje sig av digitalröntgen. På röntgenbilderna ser man tidigt mörkare områden som är början till hål. Numera bedömer tandläkaren om man skall laga kariesangrepp eller behandla på annat sätt. Patienten rekommenderas istället andra åtgärder som kan hjälpa till att läka tanden. Fluorbehandling, förbättra tandborstningen mellan tänderna och ändrade sina kostvanor m.m. Ett hål ska dock ses som en varningssignal. Det är en obalans i munnen. Detta bör förändras annars kommer troligen fler hål att uppstå.

När hålet blir större

När karies når till det mjukare dentinet, som finns under emaljen, då är hålet ett faktum och måste lagas. Om kariesangreppet inte åtgärdas och når ända in till pulpan dör den och bakterierna fortsätter genom rotkanalerna och ut mot käkbenet. Det är ofta då som du får tandvärk, men inte alltid. Behandlingen blir då en rotbehandling som gör tanden fri från bakterieinfektioner.