Barn och ungdomstandvård

Barn och ungdomstandvård

Barn och ungdomstandvård

Från det att man fyller 3 år till det år man fyller 19 år är tandvården fri oavsett om man går privat eller i folktandvården.

Vi tar gärna emot barn på vår klinik och ser gärna att hela familjen har samma tandläkare.

Att barnen och föräldrarna har samma tandläkare skapar en familjär atmosfär, detta ger en trygghet för barnet och tandläkarbesöket blir enkelt och naturligt.

Ungdomstandvård menar vi åldern 20-29 år då betalar får man betala själv för sin tandvårdvård men får ett tandvårdsbidrag från Försäkringskassan på 300:-, efter den 1 juli varje år,  gällande undersökningen.

Bidraget kan man spara max sparas i 2 år och är sedan förbrukat om man inte utnyttjar det.

Ett sätt är att man går vartannat år och då får man dubbla bidrag, d.v.s. 600:- och för de allra flesta ungdomarna räcker det med det, för många har felfria tänder, med det bestämmer vi efter den första undersökningen.

Har man inga fel och det räcker med en undersökning vartannat år så slutar årskostnaden på ca. 150:-, med nuvarande prissättning.

Vi rekommenderar detta från vår klinik och att det är något att tänka på innan Ni tecknar Er för det mycket dyrare alternativet abonnemangstandvård , trots att det låter lockande.